มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

77 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดช้าง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310013
ชื่อโรงเรียน วัดช้าง
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพลู ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 35705509
แฟกต์ 35705509

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 7 10
อนุบาล 3 4 0 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0