มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

87 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดปากกราน

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310014
ชื่อโรงเรียน วัดปากกราน
ที่อยู่ หมู่ 10 ทุ่งปากกราน ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3570-5768
แฟกต์ 35705768

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 9 12
อนุบาล 3 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 5 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0