มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

99 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ประชาสามัคคี

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310015
ชื่อโรงเรียน ประชาสามัคคี
ที่อยู่ หมู่ 8 หน้าวัดโคก ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3570-1232
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 11 15
อนุบาล 3 10 6 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 8 18
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 3 14
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0