มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

52 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310017
ชื่อโรงเรียน วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านรุน ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 641214570
แฟกต์ 35703247

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 1 6 7
อนุบาล 3 4 1 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0