มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

124 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310018
ชื่อโรงเรียน วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
ที่อยู่ หมู่ 13 ปากกราน ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 815732590
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 4 10
อนุบาล 3 6 10 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 13 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 6 8
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 14 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0