มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

106 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310020
ชื่อโรงเรียน วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
ที่อยู่ หมู่ 3 วัดพระงาม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-35795834
แฟกต์ --

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 9 18
อนุบาล 3 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 8 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0