มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

168 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน สุดินสหราษฎร์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310021
ชื่อโรงเรียน สุดินสหราษฎร์
ที่อยู่ หมู่ 2 ภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 35256798
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 9 17
อนุบาล 3 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 5 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 12 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 2 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 10 15
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 5 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0