มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

201 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ปฐมวิทยาคาร

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310023
ชื่อโรงเรียน ปฐมวิทยาคาร
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 035-398321
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 4 10
อนุบาล 3 16 10 26
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 10 16
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 1 11
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 13 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 10 15
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 7 20
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 7 21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 9 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0