มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

57 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดกุฎีลาย

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310024
ชื่อโรงเรียน วัดกุฎีลาย
ที่อยู่ หมู่ 7 ท้ายไผ่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3571-3379
แฟกต์ 35713379

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 7 3 10
อนุบาล 2 4 1 5
อนุบาล 3 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 1 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0