มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

62 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310025
ชื่อโรงเรียน วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
ที่อยู่ หมู่ 1 โรงนา ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3571-3264
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 4 6
อนุบาล 3 5 3 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 1 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 3 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0