มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

79 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310026
ชื่อโรงเรียน วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
ที่อยู่ หมู่ 3 วัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-35704934
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 3 10
อนุบาล 3 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 1 8
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 3 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 5 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0