มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

2,394 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

64 ห้อง

ห้องเรียน

64 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ประตูชัย

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310027
ชื่อโรงเรียน ประตูชัย
ที่อยู่ หมู่ 2 -วัดวรโพธิ์ ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3524-5419,0-3
แฟกต์ 35245419

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 31 27 58
อนุบาล 2 61 61 122
อนุบาล 3 59 48 107
ประถมศึกษาปีที่ 1 147 120 267
ประถมศึกษาปีที่ 2 115 142 257
ประถมศึกษาปีที่ 3 139 128 267
ประถมศึกษาปีที่ 4 159 150 309
ประถมศึกษาปีที่ 5 144 158 302
ประถมศึกษาปีที่ 6 186 139 325
มัธยมศึกษาปีที่ 1 90 40 130
มัธยมศึกษาปีที่ 2 85 35 120
มัธยมศึกษาปีที่ 3 85 45 130
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0