มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

1,812 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

48 ห้อง

ห้องเรียน

48 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310028
ชื่อโรงเรียน อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ หมู่ 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3525-1133
แฟกต์ 35245052

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 77 103 180
อนุบาล 3 127 80 207
ประถมศึกษาปีที่ 1 100 127 227
ประถมศึกษาปีที่ 2 124 115 239
ประถมศึกษาปีที่ 3 130 109 239
ประถมศึกษาปีที่ 4 102 141 243
ประถมศึกษาปีที่ 5 118 119 237
ประถมศึกษาปีที่ 6 123 117 240
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0