มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

193 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดกลางคลองสระบัว

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310029
ชื่อโรงเรียน วัดกลางคลองสระบัว
ที่อยู่ หมู่ 3 คลองสระบัว ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3532-8818, 0-
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 16 7 23
อนุบาล 3 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 17 31
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 14 25
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 7 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 9 23
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0