มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

702 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

24 ห้อง

ห้องเรียน

24 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสว่างอารมณ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310033
ชื่อโรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ที่อยู่ หมู่ 1 สวนพริก ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 35781558
แฟกต์ 35781558

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 19 20 39
อนุบาล 2 25 22 47
อนุบาล 3 30 24 54
ประถมศึกษาปีที่ 1 35 24 59
ประถมศึกษาปีที่ 2 40 23 63
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 37 67
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 31 60
ประถมศึกษาปีที่ 5 28 26 54
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 35 56
มัธยมศึกษาปีที่ 1 33 33 66
มัธยมศึกษาปีที่ 2 35 26 61
มัธยมศึกษาปีที่ 3 34 42 76
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0