มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

171 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสะตือ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310034
ชื่อโรงเรียน วัดสะตือ
ที่อยู่ หมู่ 6 ท่างาม ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3522-5315,0-3
แฟกต์ 35225315

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 13 6 19
อนุบาล 2 8 9 17
อนุบาล 3 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 20
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0