มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

58 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310036
ชื่อโรงเรียน วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านไก่จ้น ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
เบอร์ติดต่อ 35750056
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 2 9
อนุบาล 3 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 8 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0