มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

179 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดหัวหิน

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310037
ชื่อโรงเรียน วัดหัวหิน
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านหัวหิน ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
เบอร์ติดต่อ 0-3522-4377
แฟกต์ 0-3522-4377

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 4 7 11
อนุบาล 2 14 9 23
อนุบาล 3 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 8 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 15 25
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 11 22
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0