มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

93 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบัวงาม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310038
ชื่อโรงเรียน วัดบัวงาม
ที่อยู่ หมู่ 6 ชุมชนวัดบัวงาม ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 35225317
แฟกต์ 35225317

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 3 5
อนุบาล 3 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 1 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 1 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 1 14
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 8 13
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 3 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0