มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

87 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดแค

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310041
ชื่อโรงเรียน วัดแค
ที่อยู่ หมู่ 4 อรัญญิก ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3571-5333
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 9 11
อนุบาล 3 5 11 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 4 18
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 9 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0