มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

121 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310044
ชื่อโรงเรียน ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
ที่อยู่ หมู่ 7 หนองกระเบียน ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 818539421
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 5 12
อนุบาล 3 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0