มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

71 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดทุ่งมน

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310046
ชื่อโรงเรียน วัดทุ่งมน
ที่อยู่ หมู่ 2 ทุ่งมน ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-35902437
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 2 6
อนุบาล 3 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 2 10
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0