มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

99 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชนวัดบ้านร่อม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310049
ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดบ้านร่อม
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านโคกกุ่ม ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3522-3220,0-3
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 6 15
อนุบาล 3 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 2 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0