มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

73 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสามเรือน

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310051
ชื่อโรงเรียน วัดสามเรือน
ที่อยู่ หมู่ 4 สามเรือน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3575-0005
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 7 10
อนุบาล 3 8 3 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 1 8
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 8 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 8 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0