มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

72 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโพธิ์เอน

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310052
ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์เอน
ที่อยู่ หมู่ 2 โพธิ์เอน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 2 7
อนุบาล 3 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0