มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

64 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบึง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310053
ชื่อโรงเรียน วัดบึง
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านบึง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3576-2123
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 8 11
อนุบาล 3 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 2 10
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 2 9
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 3 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0