มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

118 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดวังแดงเหนือ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310054
ชื่อโรงเรียน วัดวังแดงเหนือ
ที่อยู่ หมู่ 2 วังแดง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ -
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 8 12
อนุบาล 3 9 3 12
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 5 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 9 13
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 1 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 3 15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 1 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 4 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0