มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

140 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดนางคุ่ม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310056
ชื่อโรงเรียน วัดนางคุ่ม
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านแขก-บางตะไล ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3522-3233
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 9 18
อนุบาล 3 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 12 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 6 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 6 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 6 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0