มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

72 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสฎางค์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310057
ชื่อโรงเรียน วัดสฎางค์
ที่อยู่ หมู่ 6 สฎางค์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์ติดต่อ 0-3534-1817
แฟกต์ 35341817

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 1 4
อนุบาล 3 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 9 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0