มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

43 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310058
ชื่อโรงเรียน วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
ที่อยู่ หมู่ 2 สันเจ้า ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3535-9501
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 1 3
อนุบาล 3 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 0 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 6 8
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0