มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

159 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310060
ชื่อโรงเรียน วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 4 ท่าช้างเหนือ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 35761485
แฟกต์ 35761485

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 8 17
อนุบาล 3 10 6 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 10 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 9 25
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0