มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

64 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310061
ชื่อโรงเรียน วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ 2 พระนอนไทย ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3576-1598
แฟกต์ 0-3576-1598

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 6 13
อนุบาล 3 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 1 5
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0