มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

35 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310062
ชื่อโรงเรียน วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านแม่ลา ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-35-339262
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 1 3
อนุบาล 3 1 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0