มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

134 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดลาย (ทวีปัญญา)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310064
ชื่อโรงเรียน วัดลาย (ทวีปัญญา)
ที่อยู่ หมู่ 2 บางพระครู ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3571-3111,0-3
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 5 14
อนุบาล 3 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 6 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 6 16
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 7 20
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0