มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

636 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

20 ห้อง

ห้องเรียน

20 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310066
ชื่อโรงเรียน นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านมอญ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3525-9480
แฟกต์ 0-3535-9509

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 31 21 52
อนุบาล 3 30 35 65
ประถมศึกษาปีที่ 1 50 48 98
ประถมศึกษาปีที่ 2 40 48 88
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 27 63
ประถมศึกษาปีที่ 4 58 47 105
ประถมศึกษาปีที่ 5 39 38 77
ประถมศึกษาปีที่ 6 51 37 88
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0