มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

225 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310069
ชื่อโรงเรียน วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 4 วัดเรือแข่ง ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3535-9513
แฟกต์ 35359513

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 16 14 30
อนุบาล 3 24 11 35
ประถมศึกษาปีที่ 1 23 15 38
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 14 25
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 14 22
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 24
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0