มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

148 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310070
ชื่อโรงเรียน วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
ที่อยู่ หมู่ 2 ปากจั่น ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3536-0953
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 10 19
อนุบาล 3 13 2 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 9 25
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 7 20
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 7 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0