มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

296 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310071
ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 5 สวนกล้วย ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 35259839
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 21 30
อนุบาล 3 21 9 30
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 17 37
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 17 30
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 11 20
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 7 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 10 25
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 17 33
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 8 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0