มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

0 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310072
ชื่อโรงเรียน วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
ที่อยู่ หมู่ 2 คลองสะแกใต้ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3577-9209
แฟกต์ 0-3577-9209

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0