มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

86 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310073
ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
ที่อยู่ หมู่ 3 ต้นโพธิ์ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3536-4918
แฟกต์ 0-3536-4918

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 2 8
อนุบาล 3 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 1 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0