มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

124 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310074
ชื่อโรงเรียน วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านท่าวัด ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3535-9519
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 2 11
อนุบาล 3 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 2 15
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 3 11
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 5 23
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 3 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 1 11
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0