มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

129 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบ้านดาบ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310075
ชื่อโรงเรียน วัดบ้านดาบ
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านดาบ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 0-3576-4082
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 10 13
อนุบาล 3 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0