มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

149 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310076
ชื่อโรงเรียน วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
ที่อยู่ หมู่ 1 มาบพระจันทร์ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ติดต่อ 35764342
แฟกต์ 35764342

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 8 17
อนุบาล 3 6 13 19
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 5 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 10 24
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 5 15
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0