มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

154 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310151
ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านขล้อ ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3577-6262
แฟกต์ 0-3577-6262

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 5 11
อนุบาล 3 6 15 21
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 20
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 4 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 2 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 4 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 2 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 5 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 6 15
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0