มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

94 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดแก้วตา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310153
ชื่อโรงเรียน วัดแก้วตา
ที่อยู่ หมู่ 1 แก้วตา ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3571-0629
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 3 9
อนุบาล 3 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 5 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 6 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0