มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

43 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310154
ชื่อโรงเรียน วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
ที่อยู่ หมู่ 3 บางเพลิง ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3538-1497,0-3
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 3 5
อนุบาล 3 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 7 9
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 1 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0