มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

120 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310155
ชื่อโรงเรียน วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 1 ตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3577-8534
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 4 9
อนุบาล 3 6 7 13
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 11 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 10 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 10 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0