มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

149 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310156
ชื่อโรงเรียน วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 4 ทางกลาง ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3577-8055
แฟกต์ 0-3577-8055

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 3 11
อนุบาล 3 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 8 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 10 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 8 18
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 2 8
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 6 18
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0