มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

173 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดอินกัลยา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310157
ชื่อโรงเรียน วัดอินกัลยา
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านลี่ ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3577-7581
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 10 10 20
อนุบาล 3 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0