มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

506 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

19 ห้อง

ห้องเรียน

19 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดนาค

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310159
ชื่อโรงเรียน วัดนาค
ที่อยู่ หมู่ 7 วัดนาค ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 35381497
แฟกต์ 35381497

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 25 22 47
อนุบาล 3 33 20 53
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 27 61
ประถมศึกษาปีที่ 2 33 26 59
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 37 69
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 30 66
ประถมศึกษาปีที่ 5 35 31 66
ประถมศึกษาปีที่ 6 43 42 85
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0